Vedeli ste, že existuje 4. dôchodkový pilier?

Aktuality | 01.02.2023

Na Slovensku máme tri oficiálne dôchodkové piliere. Každý má možnosť voľby, či sa rozhodne len pre prvý základný alebo svoj príjem v starobe postaví na viacero nôh. Popri oficiálnych pilieroch je však možné postaviť svoj dôchodok aj na štvrtý pilier, ktorý si môžete vytvoriť ako vlastnú stabilnú istotu na dôchodok.

Zdroj: pixabay.com

Aké dôchodkové piliere máme na Slovensku?

V súčasnosti je možné na Slovensku využiť oficiálne tri možnosti, z ktorých sa môže skladať penzia:

●      Prvý pilier – vyplácaný zo sociálnej poisťovne
●      Druhý pilier – časť povinných odvodov smeruje do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá ich zhodnocuje
●      Tretí pilier – dobrovoľné príspevky a príspevky od zamestnávateľa smerujú do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, kde sa zhodnocujú

Každý má možnosť rozhodnúť sa, či vstúpi do druhého alebo aj tretieho piliera. Povinný je len prvý dôchodkový pilier. Čoraz viac ľudí však vie, že pri priemernej výške dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou im prvý základný pilier stačiť nebude.

Financie si preto odvádzajú aj do druhého a tretieho piliera, kde sa zhodnocujú. Okrem súčasných možností, ako si prilepšiť dôchodok, existuje aj ďalšia možnosť. Je ňou investovanie, ktoré predstavuje pomyselný štvrtý pilier.

Vedeli ste, že...

… priemerný starobný dôchodok vyplácaný z prvého piliera v r. 2022 bol v sume 517,40 eura?

Štvrtý pilier - záruka stability

Za štvrtý pilier v príprave na dôchodok sa považujú investície, ktoré smerujete do obdobia, kedy chcete ísť do dôchodku. Vaše vlastné investície, teda štvrtý pilier je úplne nezávislý nielen na štátnom dôchodku, ale aj na čase, kedy sa do dôchodku vyberiete. Zatiaľ, čo dôchodok z troch oficiálnych pilierov sa viaže na štátom stanovený vek odchodu do dôchodku, rentu z investícii môžete poberať omnoho skôr.

To je aj rozdiel v porovnaní s tretím pilierom, do ktorého môžete rovnako investovať aj mimoriadne vklady a zvoliť si dynamické, aj akciové fondy. Avšak tretí pilier sa viaže na oficiálny, štátom uznaný vek odchodu do dôchodku, ktorý sa ale môže meniť.

Odchod do dôchodku bol stanovený na 64 rokov, ale bude sa zvyšovať. Ak sa vám však nebude chcieť pracovať tak dlho, vďaka štvrtému pilieru si môžete vytvoriť stabilný príjem omnoho skôr.

Budete môcť prestať chodiť do práce, odísť „do dôchodku“, a po oficiálnom dovŕšení dôchodkového veku sa k vašej investičnej rente pridá aj oficiálna penzia. Máte tak istotu, že o financie v starobe budete mať postarané.

Zdroj: pixabay.com

Kam investovať, aby ste mali dobrý dôchodok?

Základom investovania na dôchodok je stanoviť si investičný horizont. Ak si začnete štvrtý dôchodkový pilier vytvárať prakticky hneď po nástupe do zamestnania, máte pred sebou skutočne dostatočne dlhý čas na zhodnotenie financií. V takomto prípade je ideálnou voľbou investovanie do akcií, ktoré môžete urobiť viacerými spôsobmi:

●      prostredníctvom rôznych akciových fondov
●      priamo cez brokera nakupovať jednotlivé akcie

Priemerný rast akciových trhov sa odhaduje na 4-5 % ročne, a to hovoríme o konzervatívnom zhodnotení, ak sa pozeráme na investičný horizont 30 rokov. Pri investovaní musíme akceptovať, že nevieme, čo nás čaká z krátkodobého hľadiska.

Dlhodobo sa však môžeme spoľahnúť na to, že pri investovaní v trvaní viac ako 15 rokov akciové trhy s najvyššou pravdepodobnosťou prinesú priemerný ročný výnos výrazne vyšší ako inflácia. To je presne dôvod, pre ktorý sa oplatí investovať do akcií.

Pasívne investovanie

Pri dlhodobom investovaní na dôchodok, pri ktorom nechcete každý mesiac sledovať vývoj akcií a neustále dokupovať nové, je vhodné staviť na pasívne investovanie. Pasívna investičná stratégia je založená na kopírovaní globálnych indexov. Táto alternatíva býva dokonca lacnejšia s nižšími poplatkami, ako aktívne manažované portfóliá.

Navyše je to pohodlná cesta, keďže nemusíte sami odhadovať vývoj na trhu, zaoberať sa výsledkami firiem, sledovať ekonomické správy a rozhodovať sa, či v najbližšom roku porastú viac akcie Tesly alebo Microsoftu. Globálne indexy nakupujú akcie najväčších lídrov, a preto dlhodobo dosahujú príjemné zhodnotenia.

Investovanie do nehnuteľností

Je to ďalšia možnosť, ako si vytvoriť v starobe stabilitu príjmu. Ide o jednu z najnezávislejších foriem investovania, pretože neinvestujete do cenných papierov, ale do skutočných aktív, ktoré vlastníte, čiže nehnuteľností. Ide síce o investície rádovo v desiatkach až stovkách tisíc eur, ale predstavujú na dôchodku skutočnú stabilitu z dvoch dôvodov.

Nehnuteľnosť môžete prenajímať a poberať pravidelný zisk, prípadne ju môžete držať a čakať jej zhodnotenie. Rovnako ju môžete v správnom čase predať a financie si na dôchodku užiť. V prípade dedičstva alebo zisku väčšej sumy je držba nehnuteľností vhodnou možnosťou, ako dať štvrtému dôchodkovému pilieru kvalitné základy.

Zdroje: Sociálna poisťovňa