Viete, ako investovať a mať lepší dôchodok? Zoznámte sa s fondmi

Aktuality | 03.03.2021

Čím neskôr sa začnete dôchodkom zaoberať, tým viac budete musieť odkladať. Preto je vhodné si popri starostiach o kariéru a deti spraviť čas aj na pokojnú budúcnosť. Tú vám zabezpečí správne investovanie. Ak si vyberiete dobre, stačí investovať len financie, ktoré si ani nevšimnete, ale na dôchodku si razantne prilepšíte.

Zdroj: unsplush.com

Myslieť na dôchodok sa oplatí

Vzhľadom na demografický vývoj nebude štát v budúcnosti schopný zabezpečiť primerané dôchodky z I. piliera. Preto máme k dispozícii aj druhý pilier a tretí pilier, ktorý zastupujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Tie máme na Slovensku štyri:

●      DDS Stabilita

●      DDD Uniqa

●      DDS Tatra Banka

●      NN Tatry-Sympatia DDS

 

„Sporením vo všetkých dôchodkových pilieroch získava budúci penzista možnosť vyskladať si dôchodok z viacerých zdrojov
a znížiť tak riziko nízkeho dôchodku, pokiaľ by sa spoliehal len na I. pilier.“

(Martin Višňovský, Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností)

 

Je dôležité uvedomiť si, že ide o dlhodobé sporenie, ktorého účelom je vytvoriť úspory pre zvýšenie príjmu na dôchodku. Na to sa využívajú investičné fondy. Vďaka nim si môžete sporiť pravidelne menšiu čiastku, ktorá vďaka pravidelnému investovaniu získava na hodnote.

Viac rokov, viac dynamiky

Účastníci v III. pilieri môžu zhodnotiť svoje úspory investovaním finančných prostriedkov do vhodných príspevkových dôchodkových fondov, a to v závislosti od vzťahu k riziku. A samozrejme aj vzhľadom na práve aktuálny vek.

Všeobecne sa odporúčajú mladším ročníkom, ktorým ostáva 10 a viac rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, dynamickejšie fondy s možnosťou vyššieho zhodnotenia. Pritom sa vôbec nemusíte o svoje financie starať. Fondy riadia portfólio manažéri, ktorí aktívne spravujú vaše financie tak, aby dosahovali čo najvyšší zisk.

Vedeli ste, že…
… fondy, do ktorých smerujete svoje financie na dôchodok, môžete slobodne meniť od dynamických
až po konzervatívne? Ide to bezplatne a elektronicky.

Dynamické fondy zarobia viac

Dôležité je brať do úvahy princíp dlhodobého a pravidelného sporenia. To umožňuje nasporiť podstatne vyššiu sumu, ak sa dôchodkové sporenie začne čo najskôr po vstupe na trh práce. Dôležitá je tiež správne nastavená investičná stratégia.

Klientom s predpokladom dlhodobého sporenia sa odporúča investovať do rizikovejších fondov. Je to z dôvodu času, ktorý im ostáva do dôchodku, ako aj z pohľadu ich rizikového profilu.

Ak by klient, ktorý každý mesiac ukladá na sporiaci účet 50 €, investoval v dynamickom fonde, jeho úspory by po piatich rokoch mohli byť na úrovni cca 3 698 €, a to v prípade, že by bolo zhodnotenie fondu 8 percent ročne.

Rozdiel v zhodnotení peňazí v dynamickom fonde oproti sporeniu na účte je viac ako 600 eur v prospech fondu. Pritom hovoríme len o rozdiele za 5 rokov. Ak to vynásobíme desiatimi, dostávame ešte zaujímavejšie čiastky. A to aj preto, že vo fondoch sa vám zhodnocuje aj získaný úrok. Získavate tak vďaka zloženému zhodnoteniu aj úrok z úroku.

Zdroj: unsplush.com

Viac rokov, viac času na dobré zhodnotenie

V dynamických fondoch máte vyššiu šancu nasporiť si na slušný doplnkový dôchodok. Ideálna doba trvania sporenia na dôchodok je v takomto prípade 30 až 40 rokov. Na začiatku si môžete vybrať najdynamickejšie fondy s akciami. Pretože tie majú síce väčšie výkyvy, ale v priebehu desiatok rokov majú najväčší potenciál zisku.

Pred dôchodkom si zmeníte fond na konzervatívnejší. V ňom už nehrozia také výkyvy a teda strata hodnoty fondu v čase vášho odchodu do dôchodku ostáva minimalizovaná. Vybrať si môžete fondy napríklad:

●      Stabilita príspevkový d.d.f.

●      Stabilita akciový príspevkový d.d.f.

●      Stabilita indexový príspevkový d.d.f.

Stanovte si investičný horizont, no nezabúdajte na investície

Pri investovaní znie dobrá rada nad zlato, že financie je nutné investovať a potom na ne zabudnúť. Výkyvy na trhoch môžu znamenať, že získate vrásky na tvári. Netreba sledovať každý deň trhy, ale stačí, ak aspoň raz za 5 rokov prehodnotíte svoje pomery investícií do jednotlivých fondov. O tom sa môžete poradiť so svojím poradcom alebo priamo s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.