Viete, ako investovať a mať lepší dôchodok? Zoznámte sa s fondmi

Aktuality | 03.03.2021

Čím neskôr sa začnete dôchodkom zaoberať, tým viac budete musieť odkladať. Preto je vhodné si popri starostiach o kariéru a deti spraviť čas aj na pokojnú budúcnosť. Tú vám zabezpečí správne investovanie. Ak si vyberiete dobre, stačí investovať len financie, ktoré si ani nevšimnete, ale na dôchodku si razantne prilepšíte.

Zdroj: unsplush.com

Myslieť na dôchodok sa oplatí

Vzhľadom na demografický vývoj nebude štát v budúcnosti schopný zabezpečiť primerané dôchodky z I. piliera. Preto máme k dispozícii aj druhý pilier a tretí pilier, ktorý zastupujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Tie máme na Slovensku štyri:

●      DDS Stabilita

●      DDD Uniqa

●      DDS Tatra Banka

●      NN Tatry-Sympatia DDS

 

„Sporením vo všetkých dôchodkových pilieroch získava budúci penzista možnosť vyskladať si dôchodok z viacerých zdrojov
a znížiť tak riziko nízkeho dôchodku, pokiaľ by sa spoliehal len na I. pilier.“

(Martin Višňovský, Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností)

 

Je dôležité uvedomiť si, že ide o dlhodobé sporenie, ktorého účelom je vytvoriť úspory pre zvýšenie príjmu na dôchodku. Na to sa využívajú investičné fondy. Vďaka nim si môžete sporiť pravidelne menšiu čiastku, ktorá vďaka pravidelnému investovaniu získava na hodnote.

Viac rokov, viac dynamiky

Účastníci v III. pilieri môžu zhodnotiť svoje úspory investovaním finančných prostriedkov do vhodných príspevkových dôchodkových fondov, a to v závislosti od vzťahu k riziku. A samozrejme aj vzhľadom na práve aktuálny vek.

Všeobecne sa odporúčajú mladším ročníkom, ktorým ostáva 10 a viac rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, dynamickejšie fondy s možnosťou vyššieho zhodnotenia. Pritom sa vôbec nemusíte o svoje financie starať. Fondy riadia portfólio manažéri, ktorí aktívne spravujú vaše financie tak, aby dosahovali čo najvyšší zisk.

Vedeli ste, že…
… fondy, do ktorých smerujete svoje financie na dôchodok, môžete slobodne meniť od dynamických
až po konzervatívne? Ide to bezplatne a elektronicky.

Dynamické fondy zarobia viac

Dôležité je brať do úvahy princíp dlhodobého a pravidelného sporenia. To umožňuje nasporiť podstatne vyššiu sumu, ak sa dôchodkové sporenie začne čo najskôr po vstupe na trh práce. Dôležitá je tiež správne nastavená investičná stratégia.

Klientom s predpokladom dlhodobého sporenia sa odporúča investovať do rizikovejších fondov. Je to z dôvodu času, ktorý im ostáva do dôchodku, ako aj z pohľadu ich rizikového profilu.

Ak by klient, ktorý každý mesiac ukladá na sporiaci účet 50 €, investoval v dynamickom fonde, jeho úspory by po piatich rokoch mohli byť na úrovni cca 3 698 €, a to v prípade, že by bolo zhodnotenie fondu 8 percent ročne.

Rozdiel v zhodnotení peňazí v dynamickom fonde oproti sporeniu na účte je viac ako 600 eur v prospech fondu. Pritom hovoríme len o rozdiele za 5 rokov. Ak to vynásobíme desiatimi, dostávame ešte zaujímavejšie čiastky. A to aj preto, že vo fondoch sa vám zhodnocuje aj získaný úrok. Získavate tak vďaka zloženému zhodnoteniu aj úrok z úroku.

Zdroj: unsplush.com

Viac rokov, viac času na dobré zhodnotenie

V dynamických fondoch máte vyššiu šancu nasporiť si na slušný doplnkový dôchodok. Ideálna doba trvania sporenia na dôchodok je v takomto prípade 30 až 40 rokov. Na začiatku si môžete vybrať najdynamickejšie fondy s akciami. Pretože tie majú síce väčšie výkyvy, ale v priebehu desiatok rokov majú najväčší potenciál zisku.

Pred dôchodkom si zmeníte fond na konzervatívnejší. V ňom už nehrozia také výkyvy a teda strata hodnoty fondu v čase vášho odchodu do dôchodku ostáva minimalizovaná. Vybrať si môžete fondy napríklad:

●      Stabilita príspevkový d.d.f.

●      Stabilita akciový príspevkový d.d.f.

●      Stabilita indexový príspevkový d.d.f.

Stanovte si investičný horizont, no nezabúdajte na investície

Pri investovaní znie dobrá rada nad zlato, že financie je nutné investovať a potom na ne zabudnúť. Výkyvy na trhoch môžu znamenať, že získate vrásky na tvári. Netreba sledovať každý deň trhy, ale stačí, ak aspoň raz za 5 rokov prehodnotíte svoje pomery investícií do jednotlivých fondov. O tom sa môžete poradiť so svojím poradcom alebo priamo s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.