Vláda chce zaviesť čiastočný dôchodok

Aktuality | 11.06.2022

Slovenský dôchodkový systém je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Vláda však prišla s riešením, ako dôchodkovému systému pomôcť. Odpoveďou by malo byť zavedenie čiastočného dôchodku.

Zdroj: Canva

Dôchodkový systém na Slovensku

Slovenský dôchodkový systém je financovaný priebežne, čo znamená, že dnešné odvody idú na výplaty súčasných dôchodcov. Kým v roku 2020 sa na jedného dôchodcu skladali 4 ľudia v produktívnom veku, o 10 rokov to budú už len 3 ľudia. Ak chceme dosiahnuť udržateľnosť dôchodkového systému, je potrebná zmena.

Populácia starne, čo je bežný trend západného sveta. Od 1. 1. 2005 preto vznikol II. dôchodkový pilier, ktorý má pomôcť vyriešiť problém so starnúcou populáciou. II. pilier prechádzal rôznymi novelizáciami, avšak problém s dôchodkovým systémom nikdy úplne nevyriešil.

V rokoch 2019 – 2020 sa udržateľnosť dôchodkového systému zhoršila. Dôvodom boli najmä vyššie výdavky, ako sa predpokladalo. Preto je potrebná veľká reforma dôchodkového systému.

Moderné a úspešné Slovensko

Potrebná reforma sa nachádza v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko”, ktorý nám predstavil predseda vlády Slovenskej republiky, Eduard Heger. Ide o balík reforiem, ktoré by mali zvýšiť kvalitu života na Slovensku. Dotýka sa 8 oblastí, ktoré je potrebné reformovať:

●      fiškálne reformy
●      zelená ekonomika
●      trh práce a sociálna udržateľnosť
●      veda, výskum a inovácie
●      vzdelávanie
●      verejné inštitúcie a regulácie
●      zdravie
●      digitalizácia

Dôchodkového systému sa dotýka balík fiškálnych reforiem.Tie obsahujú:

●      naviazanie dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života
●      čiastočný dôchodok
●      zavedenie minimálneho odvodu na starobné poistenie
●      zavedenie predvolenej investičnej stratégie v II. pilieri
●      automatický vstup do II. piliera
●      reforma výplatnej fázy II. piliera

Reforma II. piliera

V máji 2022 predstavil minister práce, Milan Krajniak, odvážnu reformu II. piliera. V nej sa nachádzajú body z Hegerového dokumentu. Ide o zmenu predvolenej investičnej stratégie, nakoľko mnoho sporiteľov v II. pilieri má svoje úspory investované do dlhopisových fondov. Tie sú z hľadiska výnosnosti veľmi nízke, preto pri nich hrozí inflačné riziko.

Po novom by mali byť úspory premiestnené do akciových fondov, ktoré i napriek vyššiemu riziku predstavujú výnosnejšie zisky. Všetko by to bolo naviazané na vek sporiteľa. Do 45. roku života budú úspory v indexovom alebo akciovom fonde. Potom bude DSS každé tri roky presúvať 12,5 % úspor do dlhopisového fondu.

Vedeli ste, že…

…väčšina sporiteľov v II. pilieri má svoje úspory na garantovaných fondoch? V roku 2021 ani jeden tento fond nemal kladné zhodnotenie, zatiaľčo akciové alebo indexové fondy rástli s dvojciferným zhodnotením.

Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia

Pri strope dôchodkového veku budú výdavky na dôchodkový systém rásť. Dôvodom je neustály rast strednej dĺžky dožitia. Toto naviazanie by preto malo znížiť tlak na celý systém a spraviť ho udržateľným.

Automatický vstup do II. piliera

Táto zmena má zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov príjmu ľudí na dôchodku. Ľudia, ktorí prvýkrát vstúpia na trh práce, budú mať možnosť vystúpiť z II. piliera a ostať výlučne v I. pilieri. Budú mať na to obmedzený čas, po ktorom už nebude možnosť výstupu. Okrem toho iný výstup z II. piliera nebude možný.

Čiastočný dôchodok

Zmenšiť tlak na financovanie dôchodkového systému by malo zavedenie čiastočných dôchodkov. Ide o postupný odchod poistencov z pracovného trhu, pričom ovplyvnia účasť starších na trhu práce. Tento dôchodok umožní znížiť pracovný úväzok. Čím dlhšie budete pracovať spolu s dôchodkom, tým viac si znížite riziko neadekvátneho dôchodku.

Zdroj: Canva

Zhrnutie na záver

Slovenský dôchodkový systém jednoznačne potrebuje reformy, ktoré pomôžu budúcim dôchodcom. Ide o proces, ktorý bude trvať dlhé roky. Keďže v rámci prípravy na dôchodok platí pravidlo: „už včera bolo neskoro”, nečakajte. Otvorte si III. pilier, ktorý vám s prípravami pomôže a prinesie vám stabilný život penzistu.

Zdroje: MFSR