Vláda chce zaviesť čiastočný dôchodok

Aktuality | 11.06.2022

Slovenský dôchodkový systém je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Vláda však prišla s riešením, ako dôchodkovému systému pomôcť. Odpoveďou by malo byť zavedenie čiastočného dôchodku.

Zdroj: Canva

Dôchodkový systém na Slovensku

Slovenský dôchodkový systém je financovaný priebežne, čo znamená, že dnešné odvody idú na výplaty súčasných dôchodcov. Kým v roku 2020 sa na jedného dôchodcu skladali 4 ľudia v produktívnom veku, o 10 rokov to budú už len 3 ľudia. Ak chceme dosiahnuť udržateľnosť dôchodkového systému, je potrebná zmena.

Populácia starne, čo je bežný trend západného sveta. Od 1. 1. 2005 preto vznikol II. dôchodkový pilier, ktorý má pomôcť vyriešiť problém so starnúcou populáciou. II. pilier prechádzal rôznymi novelizáciami, avšak problém s dôchodkovým systémom nikdy úplne nevyriešil.

V rokoch 2019 – 2020 sa udržateľnosť dôchodkového systému zhoršila. Dôvodom boli najmä vyššie výdavky, ako sa predpokladalo. Preto je potrebná veľká reforma dôchodkového systému.

Moderné a úspešné Slovensko

Potrebná reforma sa nachádza v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko”, ktorý nám predstavil predseda vlády Slovenskej republiky, Eduard Heger. Ide o balík reforiem, ktoré by mali zvýšiť kvalitu života na Slovensku. Dotýka sa 8 oblastí, ktoré je potrebné reformovať:

●      fiškálne reformy
●      zelená ekonomika
●      trh práce a sociálna udržateľnosť
●      veda, výskum a inovácie
●      vzdelávanie
●      verejné inštitúcie a regulácie
●      zdravie
●      digitalizácia

Dôchodkového systému sa dotýka balík fiškálnych reforiem.Tie obsahujú:

●      naviazanie dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života
●      čiastočný dôchodok
●      zavedenie minimálneho odvodu na starobné poistenie
●      zavedenie predvolenej investičnej stratégie v II. pilieri
●      automatický vstup do II. piliera
●      reforma výplatnej fázy II. piliera

Reforma II. piliera

V máji 2022 predstavil minister práce, Milan Krajniak, odvážnu reformu II. piliera. V nej sa nachádzajú body z Hegerového dokumentu. Ide o zmenu predvolenej investičnej stratégie, nakoľko mnoho sporiteľov v II. pilieri má svoje úspory investované do dlhopisových fondov. Tie sú z hľadiska výnosnosti veľmi nízke, preto pri nich hrozí inflačné riziko.

Po novom by mali byť úspory premiestnené do akciových fondov, ktoré i napriek vyššiemu riziku predstavujú výnosnejšie zisky. Všetko by to bolo naviazané na vek sporiteľa. Do 45. roku života budú úspory v indexovom alebo akciovom fonde. Potom bude DSS každé tri roky presúvať 12,5 % úspor do dlhopisového fondu.

Vedeli ste, že…

…väčšina sporiteľov v II. pilieri má svoje úspory na garantovaných fondoch? V roku 2021 ani jeden tento fond nemal kladné zhodnotenie, zatiaľčo akciové alebo indexové fondy rástli s dvojciferným zhodnotením.

Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia

Pri strope dôchodkového veku budú výdavky na dôchodkový systém rásť. Dôvodom je neustály rast strednej dĺžky dožitia. Toto naviazanie by preto malo znížiť tlak na celý systém a spraviť ho udržateľným.

Automatický vstup do II. piliera

Táto zmena má zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov príjmu ľudí na dôchodku. Ľudia, ktorí prvýkrát vstúpia na trh práce, budú mať možnosť vystúpiť z II. piliera a ostať výlučne v I. pilieri. Budú mať na to obmedzený čas, po ktorom už nebude možnosť výstupu. Okrem toho iný výstup z II. piliera nebude možný.

Čiastočný dôchodok

Zmenšiť tlak na financovanie dôchodkového systému by malo zavedenie čiastočných dôchodkov. Ide o postupný odchod poistencov z pracovného trhu, pričom ovplyvnia účasť starších na trhu práce. Tento dôchodok umožní znížiť pracovný úväzok. Čím dlhšie budete pracovať spolu s dôchodkom, tým viac si znížite riziko neadekvátneho dôchodku.

Zdroj: Canva

Zhrnutie na záver

Slovenský dôchodkový systém jednoznačne potrebuje reformy, ktoré pomôžu budúcim dôchodcom. Ide o proces, ktorý bude trvať dlhé roky. Keďže v rámci prípravy na dôchodok platí pravidlo: „už včera bolo neskoro”, nečakajte. Otvorte si III. pilier, ktorý vám s prípravami pomôže a prinesie vám stabilný život penzistu.

Zdroje: MFSR

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.