Všetko, čo potrebujete vedieť o zloženom úročení

Aktuality | 28.02.2021

Peniaze si odkladáme, sporíme aj investujeme s jediným cieľom — získať na nich úrok. Prvou nápovedou, kam teda financie nasmerovať je prirodzene jeho výška. Lenže nie je úrok ako úrok. Aj rovnaká úroková sadzba môže na konci priniesť rozdielnu výšku zhodnotenia. Ako je to možné? Rozdiel je v tom, či bude úrok jednoduchý alebo zložený.

Zdroj: unsplush.com

Úroková sadzba nie je všetko

Pri výbere vhodného finančného produktu pre naše úspory a investície je výška úroku samozrejme jednou zo zásadných vecí. Ak necháte svoje peniaze na bežnom účte, kde máte nulový úrok, tak jednoducho nikdy nemôžete očakávať, že peniaze porastú. Na bežnom účte je vhodné držať len financie ako železnú zásobu. Ideálne vo výške troch až šiestich platov. Ostatné je lepšie zhodnocovať.

Ak plánujete dlhodobú investíciu, nie je výber úrokovej sadzby to najkľúčovejšie meradlo. Ide napríklad o sporenie na dôchodok, ktorá sa počíta na desať, dvadsať či tridsať rokov. Dôležité je vedieť, či je úrok:

●      jednoduchý

●      zložený

Aký je jednoduchý úrok?

Úrokové sadzby sa udávajú vždy so skratkou p.a. To znamená per annum, teda ročne. Ak nájdete pri niektorom z finančných produktov informáciu, že sa zhodnocuje na úrovni 5 %, tak za rok získate 5 % zhodnotenie.

Príklad 1

Ak uložíte 10 000 eur na 3 roky pri úroku 5 %, pri jednoduchom úročení, tak zhodnotenie si vypočítate rovnako jednoducho. Za tri roky budete mať súhrnný úrok 15 %. Po troch rokoch máte teda istinu s výnosom 11500 eur. Z výnosu 1500 eur sa však odpočíta daň.

Ide o jasný príklad jednoduchého úročenia. Stretnúť sa s ním môžete napríklad na termínovaných vkladoch alebo pri investovaní do pôžičiek.

Zdroj: unsplush.com

Aký je zložený úrok?

Ide o omnoho výhodnejšie riešenie ako pri jednoduchom úroku. Fígeľ je v tom, že hoci sa rovnako udáva úroková sadzba za rok, úrok sa nemusí pripisovať len na ročnej báze, ale napríklad aj mesačnej. Čo je však omnoho dôležitejšie, úrok sa pripisuje k istine a zhodnocuje sa spolu s ňou.

V praxi to znamená, že pri investičnom produkte, v ktorom sa bude úrok pripisovať mesačne, už počas 12 mesiacov nezhodnocuje len vklad, ale súčasne aj čoraz viac pripísaných úrokov.

Rovnica na výpočet zloženého úroku je už o niečo zložitejšia.

Vzorec je: k(t) = k(0) * (1 + d)^t

Do rovnice dosadíte:

●      k(t) – kapitál v čase t

●      k(0) –kapitál, ktorý ešte neprešiel úročením, napríklad počiatočný vklad

●      d – úroková miera. Zapisuje sa v podiele prepočtu percent. Teda 5% = 0,05

●      t – doba úročenia

Príklad 2

Investujete 10 000 eur z prvého príkladu. Tentoraz pri zloženom úročení na 3 roky s úrokovou sadzbou 5 % a úroky sa budú pripisovať mesačne. Zarobíte podstatne viac, až 11 614,72 €. Rovnaká suma, ale vo výsledku máte omnoho vyšší zisk. Ak by bola frekvencia pripisovania úrokov na dennej báze, za tri roky by ste mali 11 618,22 eur.

Vedeli ste, že…
... Albert Einstein označil zložené úročenie za ôsmy div sveta?

Zložené úročenie premení úroky na nové investície

Nie vždy zohráva rolu len výška úroku. Hlavne pri dlhodobom sporení. Ak chcete získať stabilitu dobrého výnosu, vždy si vyberte zložený úrok. Výhodou je, že sa okamžite reinvestuje a reinvestícia úrokov nepodlieha dani. To znamená, že výnosy vám zarábajú na ďalšie výnosy. Na báze zloženého úročenia fungujú napríklad aj fondy v treťom pilieri dôchodkového sporenia.

Ktorý úrok si vybrať?

Jednoduchý aj zložený úrok majú svoje výhody. Jednoduchý úrok sa využíva napríklad pri investovaní do pôžičiek alebo dlhopisov. Umožňuje napríklad investorovi z nasporeného majetku poberať každoročný alebo polročný či štvrťročný výnos. Výhodou je, že si môžete výnos vybrať. Napríklad niekoľkokrát do roka dostávate akúsi rentu z vkladu.

Zložené úročenie je ideálne pri dlhodobom sporení, napríklad v dôchodkovom fonde. Čím dlhšie sporíte a čím neskôr plánujete financie vybrať, tým dlhšie sa vám pripisuje úrok k istine. Vy tak zhodnocujete prakticky od prvého mesiaca nielen vlastné vklady, ale aj úroky. Samotný majetok vám rastie omnoho rýchlejšie.

Zdroj: unsplush.com

Dôležitý je správny výber fondu

Pri zloženom úročení, aké sa využíva vo fondoch tretieho piliera, je veľmi dôležité rozhodnúť sa aj pre správny fond . Medzi konzervatívnym a dynamickým fondom môžu byť vďaka zloženému úročeniu na konci obrovské rozdiely. Vyššie výnosy znamenajú aj viac peňazí na Vašom osobnom účte.

Rozdiel medzi fondom so 6 % a 10 % ročným zhodnotením predstavuje zásadný rozdiel. Na tridsaťročnom horizonte pri sporení 100 eur mesačne je podľa Dominika Hapla, analytika Across Private Investments, rozdiel v nasporenej sume viac ako 125 000 eur.

Ako sporiteľ vždy máte na výber fond. Môžete si vybrať z rizikovejších fondov s predpokladom vyššieho zhodnotenia a na dôchodku si užívať viac peňazí ako pri menej efektívnom investovaní.

Preto, ak máte viac rokov do dôchodku, voľte si na začiatku vždy dynamickejšie fondy. Vďaka nim a zloženému úročeniu vaše investície získajú náskok, ktorý na dôchodku určite oceníte.

Zdroje: kalkulačka zloženého úročenia

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.