Výpis z osobného dôchodkového účtu.

Aktuality | 20.01.2022

Začiatok nového kalendárneho roka sa spája s viacerými termínmi. Jedným z nich je termín na zasielanie výpisov z osobného dôchodkového účtu. Hoci ide o dôležitý dokument, len málo ľudí ho vie správne čítať. Mnohí sa v ňom nevyznajú a po zbežnom prezretí ho vyhadzujú. Ešte predtým, ako tak urobíte, zistite, aké potrebné údaje z neho dokážete vyčítať.

Zdroj: unsplush.com

Odkiaľ výpis prišiel?

Výpis z dôchodkového účtu vám môže prísť z dvoch pilierov:

●      II. pilier – neplatíte zaň nič navyše. Časť z odvodov do Sociálnej poisťovne je zasielaná dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).

●      III. pilier – predstavuje akúsi stabilitu a istotu. V rámci neho si sporíte vy sami. Peniaze posielate do doplnkových dôchodkových spoločností (DDS).

Na začiatku roka vám tak môžu prísť dva rozdielne výpisy. Jeden z dôchodkovej správcovskej spoločnosti o II. pilieri a druhý z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o III. pilieri.

Výpis z II. piliera

Vo výpise z II. piliera nájdete niekoľko základných informácií:

●      názov a typ dôchodkového fondu,

●      počet dôchodkových jednotiek,

●      aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky,

●      suma pripísaných povinných príspevkov.

Názov a typ dôchodkového fondu

Všetky fondy v druhom pilieri sa označujú určitým názvom a značkou. Vďaka tomu viete zistiť, či ide o garantovaný, alebo negarantovaný typ.

Väčšina ľudí má garantované fondy, ktoré sú charakteristické tým, že nie sú primárne zamerané na zhodnocovanie úspor. Ide pomerne o nevýhodu, pretože ani po niekoľkých rokoch sporenia sa výška vašich úspor nemusí príliš líšiť a dosiahnuté výnosy často nepokryjú ani infláciu.

Zaujímavosť

Aj napriek svojmu názvu môžu mať garantované fondy určité straty. Je preto dobré popremýšľať aj nad fondmi negarantovanými.


Počet dôchodkových jednotiek

Druhou informáciou vo výpise z osobného dôchodkového účtu je počet dôchodkových jednotiek, ktoré sú pre dôchodkové spoločnosti ich vlastnou menou. V praxi to znamená, že keď sa DSS pošlú peniaze, zmenia sa na dôchodkové jednotky. Ich počet je vždy uvedený vo výpise.

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

Vo výpise zo svojho dôchodkového účtu nájdete aj počet dôchodkových jednotiek. To, koľko prestavuje výsledná suma v prepočte na eurá, zistíte jednoducho. Stačí vynásobiť počet dôchodkových jednotiek ich aktuálnou hodnotou.

Hodnota dôchodkových jednotiek neustále kolíše. Podľa toho, aká bola na začiatku a na konci roka, môžete zistiť, ako sa dôchodkovému fondu darilo.

Suma pripísaných povinných príspevkov

Vo výpise z účtu nájdete takisto súčet všetkých príspevkov z vašej mzdy na daný rok. Suma pripísaných príspevkov je o niečo nižšia ako skutočná suma strhnutá zo mzdy. Je to kvôli poplatkom, ktoré si strháva Sociálna poisťovňa, ktorá je sprostredkovateľom peňazí do druhého piliera.

Zdroj: unsplush.com

Výpis z III. piliera

Výpis z III. piliera obsahuje:

●      aktuálny stav a typ fondu
●      výnosy a poplatky
●      odhadovaná výška budúceho dôchodku
●      potvrdenie o príspevkoch

Aktuálny stav a typ fondu

Tak ako pri II. pilieri, aj v tomto prípade získate vo výpise informáciu o aktuálnom stave a zhodnotení financií. Vaše príspevky do DDS sa menia na dôchodkové jednotky. Ich hodnota sa vyvíja na základe aktuálnej trhovej situácie.

Nechýba ani informácia o type fondu. Vo všeobecnosti platí, že v nižšom veku je dobré vybrať si dynamický fond / akciové alebo indexové fondy s potenciálom vyššiemu výnosu v dlhodobom horizonte/.

Výnosy a poplatky

Vo výpise nájdete aj zoznam poplatkov od správcovskej spoločnosti. Sú to napríklad:

●      odplata za zhodnotenie
●      odplata za správu
●      ďalšie náklady

Poplatky sa určujú zákonom pre všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Zdroj: unsplush.com

Odhadovaná výška budúceho dôchodku

Dôchodkové spoločnosti majú povinnosť uvádzať aj odhadovanú výšku budúceho dôchodku, ktorá sa odhaduje pri zachovaní aktuálneho nastavenia sporenia. V praxi to znamená, že keď sporenie zmeníte, odhadovaná suma bude odlišná.

Odhadovaná výška je praktickým ukazovateľom. Viete si vďaka nej premyslieť, či sa sporenie oplatí, prehodnotiť možnosti zvýšenia príspevku alebo iného výberu fondov.

Potvrdenie o príspevkoch

Veľmi dôležitou informáciou je aj potvrdenie o príspevkoch do doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti. Príspevky v hodnote do 180 eur si môžete uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov fyzickej osoby. Toto potvrdenie sa však zasiela iba tým klientom, ktorí majú nárok na uplatnenie daňovej úľavy v danej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Viaže sa teda ku konkrétnej účastníckej zmluve, či táto spĺňa alebo nespĺňa podmienky na uplatnenie daňovej úľavy.

Rada odborníka

Nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť len na zmluvy uzatvorené od roku 2014 alebo na zmluvy, ku ktorým bol prijatý Dodatok , ktorým ste sa vzdali Dávkového plánu. V prípade, že na úľavu máte nárok, získate vo výpise aj potrebné potvrdenie.