Kalkulačka doplnkového dôchodkového sporenia

Táto kalkulačka Vám umožní orientačne zistiť, akú sumu si môžete pri pravidelnom mesačnom sporení našetriť na Vašom osobnom dôchodkovom účte a následne tiež vypočítať približnú výšku Vašej periodickej doplnkovej dôchodkovej dávky.

Základné údaje

Váš súčasný vek (18 - 63)

r.

Váš mesačný príspevok

EUR

Mesačný príspevok Vášho zamestnávateľa

EUR
Príspevkový d.d.f.:
Priemerný výnos 1 1,27%
%
Akciový príspevkový d.d.f.:
Priemerný výnos 1 2,73%
%
Indexový príspevkový d.d.f.:
Priemerný výnos 1 10,49%
%

Priemerné ročné zhodnotenie podľa výberu kombinácie fondov: 6,47%

Vaše príspevky
0,00 €
Príspevky zamestnávateľa
0,00 €
Pripísaný vernostný bonus
0,00 €
Výnosy za obdobie sporenia
0,00 €
Poznámky
Upozornenie