Ako si vypočítať dôchodkový vek?

Aktuality | 25.01.2022

Ak ste mladý človek, v nasledujúcich rokoch sa vám môže odchod do dôchodku poriadne posunúť. Garancia na hranicu 64 rokov už bude totiž čoskoro minulosťou. Rovnako tak aj výpočet dôchodku podľa vychovaných detí. Napriek zmenám má však odchod do penzie presne určené pravidlá.

Zdroj: pixabay.com

Zmeny od roku 2021

Už minulý rok nastalo v dôchodkovom systéme malé zemetrasenie. od 1. januára 2021 sa zmenila právna úprava veku odchodu do dôchodku. Zásadnou zmenou bola zmena dôchodkového veku žien a mužov narodených v rokoch 1957 až 1965. Zmenou zo strany Sociálnej poisťovne bolo, že poistencom s deťmi sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca.

Dôchodkový vek sa od 1. januára 2021 upravil tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Zmena umožnila mnohým poistenom skorší odchod do dôchodku a mnohí získali aj kompenzáciu spätne. Kompenzácia má formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo formu percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku. Formou percentuálnej kompenzácie sa zvýšili aj dôchodky poistencov, ktorým bol do 31. decembra 2020 priznaný predčasný starobný dôchodok a ich dôchodkový vek sa znížil.

Skupiny poistencov

Sociálna poisťovňa pri výpočte dôchodku delí poistencov na tri skupiny. Na základe nich následne stanovuje poistencom presný odchod do penzie.

●      Prvou skupinou sú poistenci, ktorí pred 1. januárom 2021 nedovŕšili dôchodkový vek. Na túto skupinu poistencov sa už bude vzťahovať nový dôchodkový vek znížený za každé vychované dieťa.

●      Druhou skupinou sú ľudia, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021, avšak dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021. Dôchodkový vek tejto skupiny poistencov je 1. január 2021.

●      Treťou skupinou sú ľudia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a starobný dôchodok majú priznaný s dátumom priznania pred 1. januárom 2021. Tejto skupine poistencov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Sociálna poisťovňa na svojich stránkach neustále aktualizuje vek odchodu do dôchodku pre konkrétne ročníky.

Zdroj: pixabay.com

Slováci na tom nie sú tak zle

Dnešný strop odchodu do dôchodku je stanovený na 64 rokov, no v najbližších rokoch sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvyšovať. V rámci Európy nie je ale jednotný. Interval dôchodkového veku predstavuje v rámci Európy až osem rokov.

Slovinci napríklad chodia do penzie v 59 rokoch. Lepšie od Slovákov sú na tom aj Rakúšanky, ktoré idú do dôchodku v 60 rokoch, no muži pracujú až do 65. O Francúzoch sa hovorí ako o štedro socialistickej krajine a odchádzajú do penzie v 62 rokoch.

Avšak v severských krajinách je dôchodok omnoho kratší. Švédsko, Belgicko, Dánsko či Švajčiarsko má dôchodkový vek stanovený na 65 rokov a susední Poliaci odchádzajú do penzie vo veku 66 rokov ako Íri a Portugalci. Všade sa však predpokladá, že s dĺžkou života sa bude predlžovať aj vek odchodu do dôchodku, a to nielen v Európe, ale aj v iných krajinách sveta. Rovnako tak aj výška penzií, ktorá je v okolitých krajinách vyššia, no nebude rovnaká v celej Európe. Je preto dôležité myslieť na dôchodok aj vo vlastnej réžii.

Vedeli ste, že...

...nárok na odchod do dôchodku majú špecifické profesie omnoho skôr ako iné? Takýto dôchodok sa nazýva starobný výsluhový dôchodok.

Stačí odrobiť 25 rokov

Nie vždy je nutné ísť do dôchodku až v 64 rokoch. Sú profesie, ktoré môžu odísť do peniaze skôr. Príslušník ozbrojených síl má napríklad nárok na výsluhový dôchodok, ak mu skončil služobný pomer, ktorý trval najmenej 25 rokov.

Nejde však iba o ozbrojené zložky. Na priznanie výsluhového dôchodku majú nárok aj členovia Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colník, príslušník ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojak.

V prípade vojaka ide aj o príslušníka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, preukázal sa potvrdením príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby.

Zdroj: pixabay.com

Dôchodok aj z tretieho piliera

Ak dosiahnete dôchodkový vek a sporili ste si v druhom aj treťom pilieri, automaticky máte nárok na výplatu dôchodku aj z tohto piliera. Je to zlatá istota, ktorú oceníte najmä popri štátnom dôchodku, ktorý bude z roka na rok reálne nižší. Vidieť to aj na zvýšení dôchodku o 1,3 % v roku 2022, pričom inflácia dosiahla viac ako 5 %. Reálny dôchodok tak pri rastúcej cene potravín klesá. Navyše, ak pôjdete do dôchodku neskôr, je to príležitosť, ako si v treťom pilieri nasporiť viac, pretože každý rok sporenia sa počíta k vyššiemu dôchodku.

Zdroje: Sociálna poisťovňa