Kde nájsť peniaze na investovanie

Aktuality | 07.09.2022

Kým v minulosti bolo investovanie len výhradou ľudí s veľkým majetkom, dnes je dostupné pre každého. Široká ponuka finančných inštrumentov a možnosť investovať aj zopár desiatok eur otvárajú dvere do sveta investícií aj úplne bežným ľuďom. Kde však na investovanie nájsť peniaze?

Zdroj: unsplush.com

Prečo je investovanie dôležité?

Zhodnocovanie finančných prostriedkov prostredníctvom investovania je rovnako dôležité ako sporenie. Peniaze vložené v akciách, fondoch, komoditách či cenných papieroch zarábajú bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli. Na rozdiel od financií uložených na bankovom účte, ktoré strácajú svoju hodnotu kvôli inflácii, tieto financie robia presný opak.

To, či vám investované peniaze skutočne zarobia, závisí najmä od toho, do čoho ste ich vložili. Pred samotným investovaním je preto dôležité si dobre premyslieť, ktoré finančné nástroje využijete.

Investovanie vo všeobecnosti poskytuje určitý pocit istoty a stability. Viete sa vďaka nemu ochrániť nielen pred infláciou, ale dokážete si vytvoriť aj pasívny príjem, ktorý vás môže v mnohých situáciách zachrániť.

Ako teda nájsť peniaze na investovanie v prípade, že nemáte takmer žiadne voľné finančné prostriedky?

Prezrite si všetky svoje výdavky

Človek často ani sám nevie, koľko počas mesiaca minie. Platí to najmä v situáciách, keď platíte kartou. Jedna káva denne v kaviarni, zopár obedov v meste a niekoľko väčších nákupov dokáže ukrojiť z celého rozpočtu nie desiatky, ale rovno stovky eur.

K ďalším bežným výdavkom rodiny aj jednotlivca patria:

●      hypotéky
●      rôzne spotrebné úvery
●      kreditné úvery a ďalšie

Mesačné splátky za ne môžu tvoriť aj polovicu príjmu.

Zo začarovaného kruhu míňania sa môžete dostať jednoduchým riešením. Všetky svoje výdavky si na konci mesiaca spíšte a pozrite sa na ne. Zistite, aké zbytočné veci ste počas tohto obdobia kúpili a či skutočne potrebujete každý deň obed z reštaurácie alebo drahú kávu z kaviarne. Občas sa môžete uskromniť a vziať si niečo vlastné z domu.

Ušetriť môžete aj na veľkých výdavkoch, ako sú úvery. Ak ich splácate už dlhšie a majú nevýhodný úrok, zistite, či sa nedajú refinancovať. V prípade, že máte dlhov viac, informujte sa o možnosti ich konsolidácie.

Rada odborníka

Rozpočet môžu oslabovať aj rôzne skryté poplatky, ktoré platíte v bankách, nepotrebné poistky, predplatné časopisov, ktoré nečítate či predplatné streamovacích služieb, ktoré nesledujete.

Zbytočne sa nezadlžujte

Ak nemusíte, tak si hypotéky, spotrebné úvery a ďalšie pôžičky zbytočne neberte. Keď si chcete kúpiť niečo drahšie, radšej si na to našetrite a až tak si to kúpte. Mesačné splátky komplikujú šetrenie a spôsobujú, že voľné finančné prostriedky na investovanie len tak ľahko nenájdete.

Peniaze odkladajte hneď

Hneď, ako vám na účet príde výplata, časť z nej si odložte. Presuňte ju napríklad na:

●      sporiaci účet
●      iný podúčet, ktorý v banke máte

Budete si tak istí, že financie v rýchlosti a v návale emócií nepoužijete napríklad na kúpu oblečenia, jedla alebo niečoho, čo vás zaujalo pri prechádzaní mestom.

Zabudnite takisto na odkladanie ku koncu mesiaca alebo tesne pred výplatou. V takomto čase s veľkou pravdepodobnosťou už nebudete mať čo odložiť.

Ak môžete, z príjmov si odkladajte minimálne 20 %. Takáto suma by vám počas mesiaca nemala príliš chýbať a pri pravidelnom odkladaní vám môže vytvoriť dobrú rezervu do budúcnosti. Vďaka nej sa môžete cítiť stabilnejšie aj v neistých životných situáciách.

Zdroj: unsplush.com

Zamerajte sa na príjem

Niekedy sa stane, že ani pri výraznom šetrení a uskromnení peniaze jednoducho nezostanú. V takejto situácii vám zostáva posledná možnosť, ktorou je komunikácia s nadriadeným o zvýšení platu. Vyjednávanie o platoch síce nie je úplne príjemné, no rozhodne stojí aspoň za vyskúšanie.

Myslite aj na to, do čoho investujete

Keď chcete svoje financie investovať, dobre si premyslite, do čoho ich vložíte. Auto či spotrebná elektronika nie sú rozhodne dobrým nástrojom na zhodnotenie peňazí. Ich hodnota hneď po kúpe výrazne klesá. Keď ich budete chcieť po čase predať, prerobíte na nich.

Ak sa vám zdá investovanie komplikované, svoje financie je ideálne zhodnotiť v III. pilieri. V ňom sa o váš majetok postará doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá investuje tak, aby peniaze zarábali a naberali na hodnote. 

Investovať začnite čo najskôr

Keď sa vám podarí ušetriť a získať voľné finančné prostriedky, tak na nič zbytočne nečakajte a investujte. Nezabúdajte, že úspešné investovanie je dlhodobé, spravidla v horizonte 5 – 10 rokov. Čím skôr teda peniaze do finančných inštrumentov vložíte, tým lepšie.

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.